Tolerant – hoezo?

Een mooie samenwerking van twee lokale initiatieven: de Gorcumse literatuurprijs en de Stichting Gedenkteken Gorcumse Martelaren 1572.

Iedere dag horen, lezen en zien we de gevolgen van intolerantie. Dagelijks worden mensen opgejaagd en bedreigd om hun overtuiging, geloof, kleur, kledingkeuze, identiteit, of domweg om wie ze zijn. Er valt binnen en buiten, op social media, in diverse bedrijven, organisaties en instellingen én zelfs binnen ministeries, wereldwijd heel veel terrein te winnen met betrekking tot tolerantie.

Niet voor niets is burgerschapsonderwijs op scholen verplicht gesteld. Hoe verhouden de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijke behandeling en solidariteit zich tot uitsluiting, discriminatie, pesterijen, polarisatie of erger bij verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of (seksuele) geaardheid?

Een vraag die de Gorcumse literatuurprijs, voor jong en oud, voor Nederland en Vlaanderen, graag breed uitlicht in haar thema Tolerant – hoezo? De sc…

Een mooie samenwerking van twee lokale initiatieven: de Gorcumse literatuurprijs en de Stichting Gedenkteken Gorcumse Martelaren 1572.

Iedere dag horen, lezen en zien we de gevolgen van intolerantie. Dagelijks worden mensen opgejaagd en bedreigd om hun overtuiging, geloof, kleur, kledingkeuze, identiteit, of domweg om wie ze zijn. Er valt binnen en buiten, op social media, in diverse bedrijven, organisaties en instellingen én zelfs binnen ministeries, wereldwijd heel veel terrein te winnen met betrekking tot tolerantie.

Niet voor niets is burgerschapsonderwijs op scholen verplicht gesteld. Hoe verhouden de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijke behandeling en solidariteit zich tot uitsluiting, discriminatie, pesterijen, polarisatie of erger bij verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of (seksuele) geaardheid?

Een vraag die de Gorcumse literatuurprijs, voor jong en oud, voor Nederland en Vlaanderen, graag breed uitlicht in haar thema Tolerant – hoezo? De schrijfwedstrijd van 2023 sluit daarmee aan bij het landelijk zeer actuele thema tolerantie.

Het thema van 2023 is specifiek gekozen naar aanleiding van het herdenkingsjaar 1572. In dat jaar zijn negentien geestelijken afkomstig uit Gorinchem en omgeving vanwege hun geloof gevangengezet en op gruwelijke wijze in Brielle vermoord. Een voorbeeld van intolerantie bij uitstek. 

De Stichting Gedenkplaats Gorcumse Martelaren (SGGM) is al lange tijd bezig een plaats op te richten waar mensen zich kunnen bezinnen en een monument (gedenkplaats) op te richten met de glas-in-lood-ramen die ooit ter nagedachtenis van de Gorcumse Martelaren zijn geplaatst in de voormalige RK-kerk aan de Haarstraat. Het terugbrengen van dit cultureel historische erfgoed naar de stad en het plaatsen hiervan op een mooie monumentale wijze inspireert nu al andere Gorcumse initiatieven (lees verder op https://www.gorcumsemartelaren.nl).

Tolerant – hoezo? Laat je inspireren en doe mee! Inzenden kan vanaf 15 januari tot 15 juni 24.00 uur.

Wanneer

  • Dagelijks t/m 15 juni 2023

Prijzen

  • Gratis

Locatie