Boeiend?! Echt wel!

Gorinchem inspireert je met verhalen over onze geschiedenis. Van mei tot december 2022 is het thema van de stad Boeiend?! Echt wel!

Niet meteen afhaken. Op deze pagina’s lees je een stukje geschiedenis. Met jaartallen en zo. Is het verhaal achter die jaartallen boeiend? Echt wel! Want verbonden zijn met je verleden, geeft kracht.

Activiteiten

Ontdek de Gorcumse verhalen

De Heilige Martelaren van Gorcum, de ontsnapping van Hugo de Groot via Gorinchem in een boekenkist, de Gorcumse zeevaarder Hendrick Hamel die Korea ontdekte. Na tien eeuwen heeft Gorinchem veel verhalen te vertellen. Verhalen die het verdienen ontdekt te worden!

1572, 26 juni

Het Gorcums stadsbestuur opent de poorten voor de watergeuzen. Een aantal priesters worden meegevoerd naar Den Briel, de uitvalsbasis van de watergeuzen. Ze worden daar gefolterd en vernederd. Net buiten de stad worden ze in de nacht van 8 op 9 juli opgehangen in een turfschuur. Ze staan wereldwijd bekend als de Martelaren van Gorcum.

1583 & 1591

1583 In de stad heerst weer eens de pest. Men begint tevens met de muntslag voor Don Antonio, die aanspraak maakt op de troon van Portugal. Een straat in de Haarwijk is nu naar hem vernoemd. Gorinchem slaat daarna ook munten voor anderen. De Staten van Holland streven naar een verbod, want de lucratieve muntslag was enkel toegestaan in Dordrecht.

1591 Begin bouw van een nieuwe secretarie en een waag aan het stadhuis. Dit stadhuis wordt zelfs voorzien van een muziekkamer, terwijl de glazen in de grote kamer versierd worden met de wapens van de drossaard, burgemeesters en leden van de vroedschap. De muntslag wordt nu definitief verboden.

1608

Buiten de stad worden rode mopstenen gebakken met de Maagd in de Hollandse tuin met erboven de tekst “Vrij als God wil. 1608.” Op 29 mei wordt de laatste heks in Holland op de Grote Markt gewurgd en daarna verbrand, genaamd Anna Muggen. De overgebleven resten worden begraven op een zandplaat in de Merwede.

1611

De Engelsman Thomas Coryat merkt vol verbazing op dat de straten “op uiterst keurige wijze met stenen zijn geplaveid, zo kunstig dat een ieder vlak na een geweldige regenbui erover kan lopen zonder natte voeten te krijgen”.

1621

Hugo de Groot ontsnapt middels een boekenkist uit de staatsgevangenis Loevestein. Dit plan kwam niet van de grote geleerde zelf, maar van zijn vrouw Maria van Reigersbergen.

1653

Hendrick Hamel vaart aan boord van het VOC schip De Sperwer. Na een schipbreuk op het Koreaanse eiland Jeju (Quelpaert) moet men noodgedwongen verblijfhouden in het koninkrijk Korea. Na ontsnapping schrijft Hendrick een verslag dat tijdenlang de enige bron van informatie was over dat land.

Bekijk museum

1672, 30 juni

De veldheer La Motte eist de stad op namens de Franse koning Lodewijk XIV (de Zonnekoning). Veldmaarschalk Wirtz is gelegerd in de Gorcumse vesting en weigert deze over te geven. Op 18 augustus doen Franse troepen een aanslag op de stad, maar ze worden teruggedreven. De Gorcumse Joan van Paffenrode is militair en een veel gelezen toneeldichter. Hij sneuvelt in 1673 te Maastricht als hij strijdt tegen de troepen van d’Artagnan, bekend van de drie musketiers, die eveneens omkomt bij Maastricht.