Op de schouders van de geschiedenis

Vraag je af wat de kernwaarden toen voor mensen betekenden. En hoe jij verbonden bent met het verleden.

Onze juniorconservator bij het Gorcums Museum heet Helin Tazelaar. Ze is voor haar studie even uit Gorinchem weggeweest, maar kwam al gauw terug. Helin: “Ik bedacht toen dat Gorinchem er nu heel anders uitziet dan eeuwen terug, maar dat de stad nog steeds een belangrijk knooppunt is voor ons land. De link leggen tussen toen en nu, daar gaat kunstgeschiedenis voor mij over.”

Omdat Helin de link tussen toen en nu vanuit haar vak als illustrator en kunsthistoricus wil overbrengen, werkt ze nu bij het museum. “Als juniorconservator sta ik midden in de collectie. Ik maak een vertaalslag die ervoor zorgt dat het verleden toegankelijk wordt voor mensen van nu. Dat maakt mijn vak zo mooi. Ik ben daar nu ook mee bezig voor de tentoonstelling Boeiend?! over 1572 en 1672.”

“Hoe ik daar het verleden aan het nu koppel? Via de kernwaarden vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Die waarden lagen ten grondslag aan de geboorte van Nederland in 1572 en zijn door de geschiedenis heen verweven gebleven met onze identiteit. We kijken er nu wel heel anders naar dan 450 jaar geleden. Of, door recente gebeurtenissen, zelfs anders dan 5 jaar terug.”

“Als je de tentoonstelling bezoekt, vraag je je af wat de kernwaarden toen voor mensen betekenden. Maar we nodigen je uit ook te bedenken waar ze nu voor staan. Voor jou. Hoe ben jij verbonden met het verleden. Dat maakt kennis van onze geschiedenis ook zo belangrijk. Want als we op de schouders van onze geschiedenis staan, zien we echt meer.”