LF Waterlinieroute

De nieuwe LF Waterlinieroute is bij uitstek geschikt voor een fietsvakantie, en maakt deel uit van een reeks geplande LF-icoonroutes. In het tracé zijn drie linies aan elkaar verbonden: de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie. Bij elkaar goed voor een 410 km lange route tussen Edam en Bergen op Zoom. De route is volledig in twee richtingen bewegwijzerd en wordt ondersteund door de website, app en fietsgids. Fietsers kunnen hun spullen pakken en vandaag nog op de fiets spingen. Bij thuiskomst is er een passende herinnering om aan te vragen: een schildje om op het frame te plakken, en een persoonlijke oorkonde.

De fietsgids is ook te koop bij de VVV.

Prijzen

  • € 12,95

Locatie