Hugo de Groot poortje

De beroemde rechtsgeleerde Hugo de Groot - ook bekend als Grotius - ontsnapte in 1621 uit Slot Loevestein in een boekenkist. De kist werd naar het huis van koopman Adriaan Daetselaar op de Grote Markt gebracht. Verkleed als metselaar kwam Hugo door dit poortje weer naar buiten en vluchtte via het veer over de Merwede naar Antwerpen. Sindsdien noemen we dit het Hugo de Groot poortje.

Locatie