De Spreekkamer

De Spreekkamer zet creativiteit in om het leefklimaat van de stad te optimaliseren. Op een creatieve wijze ontwikkelen of ondersteunen we projecten. Hiertoe leveren we daadkracht of denkkracht. Zo kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen, projecten opstarten of actuele vraagstukken uit de stad aanpakken. Doel is steeds een bijdrage te leveren aan een creatieve stad en zoveel mogelijk mensen de kans te geven hieraan mee te doen. De Spreekkamer heeft geen vaste standplaats. De Spreekkamer huist daar waar de vraag leeft. Om goed te kunnen verbinden, werkt De Spreekkamer samen met organisaties en bewegingen in de stad en de regio.

Locatie