OutsiderArt Syndion

OutsiderArt is een dagbestedingsatelier van Syndion. De kunstenaarsgroep is gevarieerd: jong, oud, mensen met een beperking van verstandelijke of psychiatrische aard, maar ook mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel of autisme. Het atelier is aangepast voor mensen in een rolstoel.

Iedere kunstenaar heeft zijn eigen stijl van werken en een duidelijke voorkeur voor onderwerpen, thema’s en materialen of technieken. Op het atelier wordt individueel gewerkt, maar ook gezamenlijk vanuit thema’s en opdrachten van derden.

Met deze ateliers wil Syndion een plek creëren waar mensen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van verschillende beeldende en decoratieve technieken. Daarom worden er lessen en workshops aangeboden op verschillende niveaus. Ook worden er excursies en museumbezoeken georganiseerd. Het werk van onze kunstenaars is te zien op onze Facebookpagina en op Instagram.

Ook zijn de ateliers te bezoeken, graag op afspraak. 

Locatie