BIZ Hartje Gorkum

Wat is een BIZ?

Meestal heeft de gemeente de zeggenschap over de openbare ruimte. Maar ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen ook aanvullend investeren in de kwaliteit van ‘hun’ winkelcentrum of bedrijvenpark door een BIZ-fonds op te richten. Een deel van de Onroerend Goed Belasting (OZB) kunnen zij dan volgens een eigen businessplan besteden. De gemeente int de heffingen en stort het geld aan de BIZ in de vorm van een subsidie.

Hartje Gorkum maakt zich sterk voor een betere, mooiere en veiligere binnenstad. Met dit doel is in 2018 een ondernemersfonds (een BIZ) opgericht voor de binnenstad van Gorinchem. BIZ is de afkorting van BedrijvenInvesteringsZone, een wet die van kracht is sinds 1 januari 2015. Er zijn inmiddels meer dan 400 BIZ-fondsen in Nederland.

Voordelen van een BIZ

Veel ondernemers willen de kwaliteit van het winkelcentrum graag verbeteren, maar alleen als iedereen meebetaalt. De groep meeprofiterende ‘freeriders’ is vaak zo groot, dat welwillende ondernemers geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. Uiteindelijk gebeurt er dan niets. Een BIZ kan deze impasse doorbreken. De voordelen op een rijtje:

Ondernemers en eigenaren hebben zeggenschap over het winkelgebied

Meer bezoekers en meer omzet.

Aantrekkelijk centrum voor nieuwe bedrijven

Geen ‘freeriders’: iedereen betaalt mee

Samen investeren in een aantrekkelijk centrum

De waarde van het vastgoed blijft op peil

Financiering van een BIZ

De BIZ is een fonds van ondernemers voor ondernemers. De gemeente verzorgt de heffing via een ophoging van de aanslag OZB (niet woningen) en zorgt er vervolgens voor dat de opbrengst bij de BIZ-stichting terechtkomt. Een BIZ-plan geldt maar voor 5 jaar. Daarna moeten de ondernemers een nieuw plan goedkeuren.

Activiteiten

De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. Die blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Volgens de BIZ-wet moeten de activiteiten van een BIZ bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

Promotie

Sfeerverlichting

Evenementen

Bewegwijzering

Extra toezicht

Professioneel management

BIZ-bijdrage

De BIZ-organisatie bepaalt zelf de hoogte van de heffing. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het businessplan en de begroting. Voor Hartje Gorkum is gekozen voor een promillage van de WOZ-waarde per pand. De heffing wordt opgelegd aan de eigenaren en de gebruikers van de panden. Voor leegstaande panden is een compensatiefonds. Dit staat beschreven in het huishoudelijk reglement (art. 4). Download het volledige reglement en de compensatieaanvraag voor 2023.

Verlenging BIZ 2023-2027

31 december 2022 eindigt de eerste BIZ periode van 5 jaar. De ondernemers en vastgoedeigenaren van het BIZ gebied moeten opnieuw stemmen voor een verlenging. De thema's van de BIZ Hartje Gorkum voor 2023-2027 zijn:

1. Investeren in het on- en offline promoten en opbouwen van Warenhuis Gorinchem, waaronder; muurschilderingen in stegen, website en sociale media, fysieke omgeving en herkenbaarheid.

2. Stimuleren van straatinitiatieven, waarvoor maximaal €1.000 per straatinitiatief beschikbaar wordt gesteld met een maximum van €10.000 per jaar.

3. Continuering en vernieuwing van sfeerverlichting

4. Compensatie leegstand.

5. Onderlinge samenwerking versterken en ondernemerschap vergroten.

De volgende documenten kun je downloaden:

Vijfjaren actieplan BIZ-Hartje Gorkum 2023-2027

Uitvoeringsovereenkomst BI-Zone binnenstad 2023-2027

Kaart BI-Zone binnenstad 2023-2027

Contact

Stichting BIZ Hartje Gorkum
Postbus 3025
4200 EA Gorinchem
info@hartjegorkum.nl