De Martelaren van Gorcum

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was een roerige tijd in de Nederlanden. De Spaanse koning voerde een waar schrikbewind en het land werd verscheurd door godsdiensttwisten. Een tragisch dieptepunt in die periode is de moord op negentien katholieke geestelijken, die bekend zijn geworden als de Martelaren van Gorcum. In 1572 werden zij opgepakt door protestantse Watergeuzen, naar Den Briel (nu Brielle) gebracht, gemarteld en vermoord.

De Martelaren van Gorcum zijn in 1675 zalig verklaard, in 1867 volgde de heilig­verklaring door paus Pius IX. Nog elk jaar is er rond hun sterfdag op 9 juli een nationale bedevaart naar Brielle. Maar ook wereldwijd worden zij nog vereerd, tot in Mexico, Chili, Ecuador, Brazilië, Guatemala en de Filipijnen. In het Gorcums Museum is een permanente tentoonstelling te zien over de Martelaren. 

Zien & Doen