De Martelaren van Gorcum

De Opstand (Tachtigjarige Oorlog 1568-1648) was een roerige tijd in de Nederlanden. De Spaanse koning voerde een waar schrikbewind en het land werd verscheurd door godsdiensttwisten. Onder leiding van Willem van Oranje komen de Nederlandse gewesten in opstand tegen het Spaanse gezag, wat uiteindelijk leidde tot een zelfstandige Republiek. Een tragisch dieptepunt in het begin van de Opstand is de moord op negentien katholieke geestelijken, die bekend zijn geworden als de Martelaren van Gorcum. In 1572 werden zij opgepakt door protestantse Watergeuzen, naar Den Briel (nu Brielle) gebracht, gemarteld en vermoord.

De Martelaren van Gorcum zijn in 1675 zalig verklaard, in 1867 volgde de heilig­verklaring door paus Pius IX. Nog elk jaar is er rond hun sterfdag op 9 juli een nationale bedevaart naar Brielle. Maar ook wereldwijd worden zij nog vereerd, tot in Mexico, Chili, Ecuador, Brazilië, Guatemala en de Filipijnen. 

In 2022 was het 450 jaar geleden dat de Nederlanden zich bevrijdden van de Spaanse overheersing. Dit jaar herdachten we de 'geboorte van Nederland' én de Martelaren die daarbij het leven lieten. 

Activiteiten

Zien & Doen

Routes