Stichting Gorinchem Citymarketing

De Stichting Gorinchem Citymarketing is op 9 maart 2018 opgericht.

Doelstelling

De organisatie Gorinchem Citymarketing heeft de volgende doelen geformuleerd:

1. Het vergroten van de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Gorinchem op het gebied van wonen, leven en economie door een publiek- en privaat breed gedragen ontwikkeling, en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Het ontwikkelen en beheren van een corporate merkconcept voor Gorinchem, het initiëren en (doen) uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten en het regisseren van de marketing en promotionele afstemming en samenwerking.

Daarbij fungeert de stichting als een publiek/private samenwerking, een partnership tussen de gemeente Gorinchem en private partners, die toekomstige ontwikkelingen zal stimuleren.

Bestuur

Edith van Duijn | Vertegenwoordiger stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem | Voorzitter 

Martin Klop | Vertegenwoordiger vastgoedeigenaren en ondernemers buitenstad | Penningmeester

Ed Ligthert | Secretaris

Mauro Agnoli | Vertegenwoordiger BIZ Hartje Gorkum

Janjan Mens | Vertegenwoordiger vastgoedeigenaren binnenstad

Contact & bezoekadres

Stichting Gorinchem Citymarketing

Groenmarkt 8, 4201 EE Gorinchem

0183-631525

info@mooigorinchem.nl

KvK nummer: 71140735
Fiscaal nummer: NL858595473B01

Beloningsbeleid

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 375 (ex btw) per maand en een reiskostenvergoeding. De overige leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag activiteiten

De Stichting Gorinchem Citymarketing is op 9 maart 2018 opgericht. In de Marketingstrategie & Uitvoeringsplan 2018 is de Raadsopdracht 'Binnenstad-Stadspromotie' vertaald naar een concreet plan dat de Stichting Gorinchem Citymarketing in opdracht van en samenwerking met betrokken stakeholders en gemeente de komende jaren wil uitvoeren. De Marketingstrategie is leidend voor de activiteiten van de stichting.

Marketingstrategie 2018-2021

Financiële verantwoording

De stichting heeft het boekjaar 2020 afgesloten. Het beknopte jaarverslag is hieronder te downloaden. 

De inkomsten van de stichting komen uit dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Gorinchem, BIZ-Hartje Gorkum en Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem. Daarnaast heeft de stichting inkomsten uit het verkopen van toeristische producten, arrangementen en partnerschappen.

De middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester die daarvoor de beschikking heeft over een bankrekening. 

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018