Partners

Stichting Gorinchem Citymarketing werkt samen met tal van partners aan de promotie van de stad. De opdrachten en budgetten voor de stichting komen vanuit meerdere bronnen en activiteiten in een publiek-private samenwerking. Op dit moment heeft de stichting dienstverleningsovereenkomsten met drie partners. Samen met onze partners werken wij aan de opdrachten die zijn vastgelegd in de overeenkomsten.

Gemeente Gorinchem

Algemene branding en marketing van de stad

Evenementencoördinatie en -agenda

VVV/hospitality: toeristische promotie en informatie

Adviseren ‘Citymaking’: 10 projecten om de kwaliteit van de stad te verbeteren en Gorinchem aantrekkelijker te maken voor bezoekers

Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

Marketing en promotie activiteiten binnenstad

Binnenstadsmanager: aanspreekpunt voor ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente 

Contact en begeleiden van toetredende ondernemers

Stichting BIZ Hartje Gorkum

Coördineren BIZ Evenementencommissie: evenementen in de binnenstad 

Bewaken planning en budget voor uitvoering van de evenementen

Evaluatie van uitgevoerde evenementen

Ondernemersvereniging Hartje Gorkum