Poterne

Op 5 oktober 1811 brachten Napoleon en zijn vrouw Marie Louise een bezoek aan Gorinchem. Tijdens zijn inspectierit te paard over de Gorcumse vestingwallen gaf hij bevelen voor het uitvoeren van diverse verbeteringen. Een van die verbeteringen was de bouw van deze poterne.

Een poterne is een overdekte doorgang door een hoofdwal. Door de poterne kon men sneller kanonnen en militairen naar de voorverdedigingswerken van de vesting brengen. Eerst moest men lopen en varen vanaf de Dalempoort. Een grote verbetering dus!

Locatie