Molen De Hoop

Als je over de vestingwallen loopt, kom je nog twee stenen korenmolens tegen waar het graan tot meel werd gemalen. Een daarvan staat op de Dalemwal: Korenmolen De Hoop.

De Hoop is in 1764 gebouwd. Deze stellingmolen staat op de stadswal aan de Boven-Merwede en is vanaf het water goed te zien. Het duurde meer dan 100 jaar voordat de molen een naam kreeg. Pas in 1879 gaf de toen nieuwe eigenaar A.J. van de Water het de naam De Hoop.

In 1900 werd er een gasmotor in de molen geplaatst om ook bij w…

Als je over de vestingwallen loopt, kom je nog twee stenen korenmolens tegen waar het graan tot meel werd gemalen. Een daarvan staat op de Dalemwal: Korenmolen De Hoop.

De Hoop is in 1764 gebouwd. Deze stellingmolen staat op de stadswal aan de Boven-Merwede en is vanaf het water goed te zien. Het duurde meer dan 100 jaar voordat de molen een naam kreeg. Pas in 1879 gaf de toen nieuwe eigenaar A.J. van de Water het de naam De Hoop.

In 1900 werd er een gasmotor in de molen geplaatst om ook bij windstilte te kunnen malen. De molen was echter steeds minder in bedrijf en raakte in verval. In 1941 is een actie gestart om beide molens - De Hoop en Nooit Volmaakt - voor het nageslacht te bewaren. Met succes; in 1942 zijn beide molens weer in bedrijf genomen. Maar in 1944 werden dichtbij vliegtuigbommen afgeworpen en scheurde De Hoop. Sindsdien heeft de molen problemen met vochtdoorslag.

In 1965 is De Hoop gerestaureerd en van 1993 tot 1995 nogmaals. De molen heeft twee maalstoelen en een mengketel, allemaal windgedreven. Soms draait de molen in het weekeinde en is dan tijdens openingstijden te bezichtigen.

Rampjaar

In het Rampjaar 1672 stond op deze plek ook al een korenmolen (sinds 1634). Korenmolens waren toen extra belangrijk, omdat met de komst van soldaten de bevolking ineens 1,5 keer groter was geworden. Er moest dus veel meer koren worden gemalen om brood te bakken. Maar omdat het land onder water was gezet, was er te weinig koren en werd er dus honger geleden. Je kan in de molen en naar de stelling gaan, waar je geniet van het uitzicht op het Waterlinielandschap 1672. 

Openingstijden

  • Zaterdag 10-17 uur

    Zondag 10-16 uur

Prijzen

  • Gratis

Locatie